PRESS KIT

Poniżej znajduje się booklet z najważniejszymi informacjami o produkowanym filmie.

OPINIE

Zależy mi przede wszystkim na szerokim rozpowszechnieniu wiedzy dotyczącej mało znanych wciąż kart historii Miasta Poznania, szczególnie tematyki związanej z Powstaniem Wielkopolskim, którego setna rocznica przypada na rok 2018 i 2019.”

Jędrzej Solarski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania ds. Kultury

“Jestem pod wrażeniem skali i formy artystycznej

tego pionierskiego na skalę polską

przedsięwzięcia filmowego.”

Profesor Bogusław Polak
historyk

Wielkie Polskie Powstanie może odegrać znaczącą rolę w przywracaniu pamięci o roli Poznaniaków i Wielkopolan w budowaniu niepodległej Polski oraz nadaniu mu rangi wydarzenia o ogólnopolskim znaczeniu historycznym.”

Dr Rafał Reczek
IPN

Jestem przekonany, że film Wielkie Polskie Powstanie - obraz który zdecydowałem się koprodukować, zaspokoi oczekiwania szerokiej widowni i nie tylko przybliży charakterystykę tego powstania, ale także pod kątem artystycznym dostarczy wielu wrażeń.

Piotr Dzięcioł
OPUS FILM

“Powstanie Wielkopolskie jest wydarzeniem, które zasługuje na nowoczesny film dokumentalny.

Grzegorz Pacek
reżyser

“Film Wielkie Polskie Powstanie ze względu na swą wagę społeczną oraz walory artystyczne i merytoryczne powinien powstać.”

G.Górny, M.Dłużewska, P.Suchta
Komisja PISF